Att göra förändringar

Jag har en stark förhoppning om att jag i en nära framtid ska ha ett mer humant schema. Just nu har det blivit för mycket jobb och samtidigt en flytt för att vi ska ändra vår situation. Samtidigt måste man ta med i beräkningen att det kostar att ändra en hel livssituation. Det är jobbigare än man tror. Men vi är övertygade om att vår förändring kommer att bli till det bättre. Vi har också lärt oss mycket av det vi har gjort. Man får en annan syn på livet och vissa saker blir klarare för en. Men om man visste hur jobbigt det skulle bli skulle man inte göra det antagligen så det är bra att man inte vet för då skulle man aldrig göra några förändringar.